CS

Hi There,

I want to know if there is any quality checklist on process mapping or modelling which I can use as a referance. We are trying to establish process model metrics on quality.

Thanks

Chirag

by Peter Bednarik
Posted on Tue, 07/24/2012 - 08:55

Hi Chirag,

I've been thinking about some kind of quality checklist for process modeling but I haven't a time to put something on paper yet. How far did you get in that?

Thx,

Peter

 

0
by Bruno Vanhecke
Posted on Tue, 07/24/2012 - 15:12

Hi both of you,

I once created a list for use in our company (in Dutch). perhaps with a automatic translator you will get something out of it.

Algemeen

 1. Titel voldoende duidelijk en specifiek
 1. Hoofding, model type, niveau, aanpassingsdatum en versienummer aanwezig
 2. De proceseigenaar is vermeld
 3. De attributen “changed by”, “approved by” en “validated by” zijn ingevuld
 4. Het attribuut “safety class” is aangegeven
 5. De modellen zijn in beide talen beschikbaar
 6. Voor de objecten werd de STIB/MIVB filter gebruikt. (voor swimlanes ook ”Bottom” en “in field” varianten)
 7. Alle teksten van de objecten zijn volledig leesbaar
 8. De print preview staat op de juiste schaal en de juiste oriëntatie voor het type model.

 

Cartography (VACD)

 1. De chronologie van de processen is weergegeven met pijlen
 2. De hiërarchie van de processen in weergegeven met pijlen of door nestelen van processen in elkaar
 3. Genestelde processen hebben een andere kleur
 4. De processen hebben “Standard white bold” of “standard bold” font formaat
 5. De namen van de processen zijn allemaal zichtbaar
 6. Een grijze achtergrond is toegevoegd aan het model

 

Flowchart

 1. Een flowchart begint en eindigt met een evenement of subproces
 2. Alle activiteiten hebben een verantwoordelijke functie
 3. Alle activiteiten en subprocessen hebben “standard white” als font formaat en geen bijkomende formattering
 4. Alle risico’s in het model zijn verbonden aan een activiteit
 5. Alle indicatoren in het model zijn verbonden aan een activiteit
 6. Alle documenten, gegevens, folders, databases, applicaties in het model zijn verbonden aan een activiteit
 7. Alle splitsingen zijn gedefinieerd door een operator (AND, OR, XOR)
 8. Alle samenkomende paden zijn gedefinieerd door een operator
 9. Alle beslissingen of vragen worden voorgesteld door een activiteit (die de beslissing of vraag weergeeft), een XOR gevolgd door twee (of meerdere) evenementen (die de mogelijke uitkomsten weergeven)
 10. De commentaren bij activiteiten zijn vermeld in het attribuut “Description/definition” en niet in een “free text”
 11. De uitlijning van de attributen “Description/definition” is correct

 

Swimlane

 1. De swimlane begint met een evenement of subproces
 2. De swimlane eindigt met een product
 3. Alle beslissingen worden voorgesteld met een “decision” ruit. OF Alle beslissingen of vragen worden voorgesteld door een activiteit (die de beslissing of vraag weergeeft), een XOR gevolgd door twee (of meerdere) evenementen (die de mogelijke uitkomsten weergeven)
 4. Alle uitgangen van een beslissing met een “decision” ruit zijn benoemd
 5. Alle indicatoren, documenten, risico’s en producten onder in de legende komen voor in de swimlane
0
by Chirag Shah Author
Posted on Thu, 07/26/2012 - 01:23

Just started drafting, however Bruno's checklist above might help me.

Thanks to both of you for your response.

Regards

Chirag

0

Featured achievement

Rookie
Say hello to the ARIS Community! Personalize your community experience by following forums or tags, liking a post or uploading a profile picture.
Recent Unlocks
 • SS
 • MZ
 • Profile picture for user kbiront
 • Profile picture for user Tony Iliev
 • Profile picture for user amandeep.7.singh
 • PacMan

Leaderboard

|
icon-arrow-down icon-arrow-cerulean-left icon-arrow-cerulean-right icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow icon-back icon-close icon-comments icon-correct-answer icon-tick icon-download icon-facebook icon-flag icon-google-plus icon-hamburger icon-in icon-info icon-instagram icon-login-true icon-login icon-mail-notification icon-mail icon-mortarboard icon-newsletter icon-notification icon-pinterest icon-plus icon-rss icon-search icon-share icon-shield icon-snapchat icon-star icon-tutorials icon-twitter icon-universities icon-videos icon-views icon-whatsapp icon-xing icon-youtube icon-jobs icon-heart icon-heart2 aris-express bpm-glossary help-intro help-design Process_Mining_Icon help-publishing help-administration help-dashboarding help-archive help-risk icon-knowledge icon-question icon-events icon-message icon-more icon-pencil forum-icon icon-lock